You are here

Eigen Producties

Naast de levering aan en ondersteuning van andere organisaties, is Cosmic Events zelf ook als organisatie actief. Meestal is dit in een stil partnerschap, waarbij de naam van Cosmic Events niet direct gekoppeld is aan een feest, maar wel degelijk voor de volle 100% betrokken. Bij de meeste partnerschappen hebben de betreffende feesten grote stappen vooruit kunnen maken in de bezoekers aantallen, de kwaliteit en het imago. Cosmic Events is dan ook altijd bereid voor een informerend gesprek met andere organisaties om te kijken of er mogelijkheden liggen om met elkaar een partnerschap of samenwerking aan te gaan.

Maar Cosmic Events bewijst zichzelf ook met eigen producties. Veruit de bekendste hiervan is Dominatrix, niet alleen in Nederland, maar wereld wijd is Dominatrix bekend. In tegenstelling tot de meeste feesten, komt bijna de helft van de bezoekers uit het buitenland over om dit twee daagse fetish event mee te maken. Meer hierover is te zien op de website van Dominatrix.